UA-154649969-2

Metalizing Teknolojisi Nedir - Prokaps Savunma - Balistik Koruma - Kursungecirmez Cam

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Metalizing Teknolojisi Nedir

Ankara Org. San. Fabrika Boyama - Metalizing Kaplama > Metalizing Kaplama
Metal Sprey Teknolojisi
Sprey Metal Teknolojisi, termal sprey ailesinin bir üyesi olmakla beraber, söz konusu kaplama tekniği, termal sprey proseslerinin en ekonomik olanıdır. Metal sprey, muhtelif taban malzeme yüzeyine aşınmaya ve korozyona dirençli, metalik esaslı kaplama üretmek için kullanılan bir prosestir. Metal sprey teknolojisi, yatırım maliyetinin düşük olması, geniş bir yelpazede kaplama üretebilmeye imkan tanıması açısından caziptir. Üretilen kaplamalar, klasik çinko kaplamaya alternatif korozyon amaçlı uygulamalardan, aşınmaya maruz kalan parçaların tekrar kullanılabilir hale getirilmesine kadar birçok değişik uygulamalarda kullanılmaktadır.

Metal sprey, kaplama malzemesi olarak sadece elektrik iletkenliği olan ve tel formunda üretilebilen malzemelerin kullanıldığı bir kaplama prosesidir. Uygulamalarda kullanılan teller genellikle saf veya alaşımlı metalik malzemeler veya seramik esaslı partiküller içeren özlü tellerdir.
Metal sprey, diğer termal sprey yöntemlerine göre birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar; yüksek püskürtme oranı ve yüksek verimlilik, kontrol parametrelerinin az sayıda olmasına bağlı olarak kolay kullanım, düşük yatırım ve işletim maliyeti, uygulamada altlığın deforme olmaması, elektrotlar için su soğutmaya ihtiyaç duyulmaması, boyutsal kullanım kolaylığı sağlaması ve yüksek kalitede kaplama üretimine imkan sağlamasıdır.

Metal sprey, malzeme yüzeyine aşınmaya ve korozyona dayanıklı, metalik esaslı kaplama üretmek için kullanılan bir prosestir. Yüksek hızda ve kalitede kaplama üretmesi, kolay ve mobil uygulanabilmesinden dolayı birçok endüstriyel alanda kullanımı artan bir termal sprey teknolojisidir.
Bu prosesin temel esası iki zıt kutuplu olan tellerin birlikte beslenirken iki farklı elektrik yardımıyla (anot ve katot) ergimesi esasına dayanmaktadır. Tellerin kesişmesiyle kontrollü bir ark meydana gelir. Bu proses için operasyon sıcaklığı 4000 - 5000ºC ve partikül hızı 50 - 150m/s arasında değişmektedir.

Metal sprey teknolojisi, termal sprey ailesinin bir üyesi olmakla beraber, söz konusu kaplama tekniği, termal sprey proseslerinin en ekonomik olanıdır. Metal sprey muhtelif taban malzeme yüzeyine aşınmaya ve korozyona dirençli, metalik esaslı kaplama üretmek için kullanılan bir prosestir. Metal sprey teknolojisi, yatırım maliyetinin düşük olması, geniş bir yelpazede kaplama üretilebilmeye izin vermesi açısından caziptir. Üretilen kaplamalar, klasik çinko kaplamaya alternatif korozyon amaçlı uygulamalardan, aşınmaya maruz kalan parçaların tekrar kullanılabilir hale getirilmesine kadar birçok değişik uygulamalarda kullanılmaktadır.

Metal sprey, kaplama malzemesi olarak sadece elektrik iletkenliği olan ve tel formunda üretilebilen malzemelerin kullanıldığı bir kaplama prosesidir. Uygulamalarda kullanılan teller genellikle saf veya alaşımlı metalik (demir, bakır, çinko, alüminyum vb.) malzemeler veya seramik (oksit veya karbür) esaslı partiküller içeren özlü tellerdir.

Metal sprey diğer termal sprey yöntemlerine göre birçok avantajlara sahiptir. Bu avantajlar; yüksek püskürtme oranı ve yüksek verimlilik, kontrol parametrelerinin az sayıda olmasına bağlı olarak kolay kullanım, düşük yatırım ve işletim maliyeti, uygulamada altlığın deforme olmaması, elektrotlar için su soğutmaya ihtiyaç duyulmaması, böylece boyutsal kullanım kolaylığı sağlaması ve yüksek kalitede kaplama üretimine imkan sağlamasıdır.

Sprey kaplama teknolojisi yalnızca altlığa metalik kaplamalar yapmak için geliştirilmiş olan iyi bir prosestir. Bu proseste uygulama süreci esnasında DC elektrik güç sağlayıcı sistemin dışında başka hiçbir ısı kaynağı yoktur. Bu prosesin temel esası iki zıt kutuplu olan tellerin birlikte beslenirken iki farklı elektrik yardımıyla (anot ve katot) ergimesi esasına dayanmaktadır. Tellerin kesişmesiyle kontrollü bir ark meydana gelir. Harcanabilir elektrotlardan meydana gelen teller tabancaya makaralardan çekilir. Ve teller güç ünitesine bağlı olarak tabancanın baş kısmına kadar çekilir, burada oluşan ark ısısı tarafından sıvı damlacıklar meydana gelir. Oluşan bu sıvı damlacıklar da sıkıştırılan gaz veya hava yardımı ile önceden hazırlanmış olan altlık yüzeyine püskürtülür. Gazın sıkıştırması ergimiş telin atomizasyona uğramasını sağlar ve oluşan damlacıkların altlığa ulaştırılmasında nihai bir etken olarak göze çarpar. Eğer teller farklı malzemelerdense, alaşımlı kaplamalarında üretilebilir olması bu sistemin önemli avantajları arasında yer almaktadır. Metal sprey prosesi ile kaplanacak tellerin elektrik iletkenliğine sahip olması gerekli şartlardan bir tanesidir. Dolaysıyla bu iki akım taşıyıcı ve elektrik iletkenliğine sahip olan teller proses içerisinde beslenir ve içerde ortak bir ark noktasında birleşip burada ergime meydana getirirler. Daha sonra ergimiş tellere sürekli olarak basınçlı hava uygulanır. Basınçlı hava olarak genelde düşük maliyetinden dolayı hava tercih edilir. Bunun dışında bazı özel uygulamalar için argon, azot, helyum ve karbondioksit gazlarının kullanımı da söz konusudur. Metal sprey prosesinde kullanılacak malzemeler taşınabilir olmalıdır ve buna ek olarak da beslenecek malzemelerin kontrollü olarak beslenmesi gereklidir. Böylece besleme yerlerinde tellerin kontrollü olarak kararlı bir şekilde ergimesi sağlanmış olur. Bu proses için operasyon sıcaklığı 4000- 5000°C ve partikül hızı 50-150m/s arasında değişmektedir. Tipik bir ince telli ark sprey sistemi için gereksinimler;
-Güç ünitesi,
-Kontrol ünitesi,
-Kaplama tabancası,
-Tel sürücülerdir.
Elektrik ark ile yapılan kaplama formları partiküllerin uçuş sonrası altlık üzerine çarparak düzleşmesi esasına da dayanır.

Çarpma sırasında, partiküllerin ani yavaşlaması ve basıncın artırılması ile partikül yüzeyleri ve ara yüzeyde bazı ergimiş malzeme bölgelerinin homojen olmaması ve yumuşak malzeme gruplarına zarar verme gibi bir etki de bu proseste görülebilir.

Partiküller çarpma yerlerinden dışa doğru bir yayılma gösterirler ve bir splat formu oluştururlar. Ark sprey prosesinde tabancadan çıkan ergimiş partiküller altlık yörüngesi boyunca soğuma gösterir.

Ayrıca bu sistemleri tabancaya ulaştıran kablo ve hortum sistemi mevcuttur. Güç kaynağı ve temas nozul sistem arasındaki bağlantı kabloları, enerji transferini mümkün olduğunca yüksek bir şekilde ve bir dirence uğramadan iletecek yol olarak tasarlanmıştır. Diğer bir taraftan bu proses için kullanılacak basınçlı gaz sistemleri de bulunmalıdır
 
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön